Lev

  • Kamenná socha leva je jediná NKP tohto druhu pripomínajúca udalosti I. svetovej vojny na počesť rakúsko-uhorských vojakov padlých v bojoch, ktoré sa na tomto území odohrali v roku 1916. Na jej podstavci je nápis v maďarčine, ktorý v preklade znie: „Vo svetovej vojne za vlasť krv prelievali“. Pamätník na znak vďaky postavili obyvatelia giraltovského regiónu ako hold tým, ktorí tu bojovali a zahynuli v čase, keď ruská cárska armáda prenikla na severnú časť územia regiónu, k Šarišskému Štiavniku, a tým sa front zastavil pri blízkej obci Okrúhle.

Šesťstoročný dub

  • Medzi zaujímavosti s celoslovenským významom patrí aj najstarší dub letný  v okrese Svidník nachádzajúci sa v Giraltovciach. Asi 600 ročný dub letný zo 14. storočia “stojí” pri bývalom kaštieli ( pri kultúrnom dome ). Výška je 17m a obvod je 643 cm.

Kaštiele

  • -Barokovo – klasicistický kaštieľ z pol. 18. st.

    -Neskororenesančný kaštiel z pol. 17. st.

Židovský cintorín

  • Založený komunitou chasidov okolo r. 1800, zachovaných asi 120 náhrobníkov tzv. macev. Miestni židia presídlili do Giraltoviec z Haliče. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000.

    V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Na tomto cintoríne je podľa katastrálneho listu pochovaných 64 vojakov, 63 rakúsko-uhorských vojakov a jeden ruský vojak. Cintorín je pôvodný a pochádza z vojnového obdobia.

    Zaniknutý cintorín a pamiatku obetí by mohol na cintoríne pripomínať symbolický kríž a informačná tabuľa so zoznamom obetí a opisom histórie vzniku vojnového cintorína v Giraltovciach.

Matka s dieťaťom

Pieskovcová socha, odhalená v Giraltovciach, pri príležitostí SNP v roku 1991. Pamätník obetiam a účastníkom Druhej svetovej vojny z Giraltoviec.

Autor sochy: Tibor Bártfay

Platan

Platan javorolistý (Platanus × acerifolia) je mohutný opadavý strom z čeľadi platanovitých. Platany sú chránené podľa nariadenia NVmK 78/1990 pre vedecko výskumný, náučný a kultúrno – výchovný význam. V meste Giraltovce sa nachádzajú vzácne platany v Parku mieru. Je často pestovaný ako okrasný strom. Giraltovské platany sú po platanoch na Veterine v Košiciach najmohutnejšie, najvyššie a s najširšími korunami.

NKP I. decénium ČSR

Pamätník postavený k 10 výročiu I. ČSR a odhalený dňa 28.10.1928.

Z pôvodného miesta od obecného domu bol v roku 1937 premiestnený na kopec pod kostol sv. Cyrila a Metóda pred budovu bývalej mestskej knižnice.

V roku 2018 pred oslavami 100 výročia vzniku I. ČSR bol  premiestnený na pôvodné miesto pred bývalý mestský úrad.

Do kamenného pamätníka bola osadená mramorová tabuľa s dátumom 28.X.1918 – 1928. Odkaz staviteľov, ktorý bol objavený v telese pamätníka na zvitku papiera vo fľaši sa doposiaľ nepodarilo rozlúštiť.

Dátum vyhlásenia za NKP- 07.03.1963

Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1942.

K pamiatkam prvej svetovej vojny patrí pomník padlým v prvej svetovej vojne, umiestnený pred gréckokatolíckym chrámom s plastikou ležiaceho leva a symbolický kamenný pylónik, na ktorom je umiestnená mramorová tabuľa.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol v Giraltovciach bol postavený v renesančnom slohu. Z pôvodnej stavby sa zachovala len renesančná veža, loď bola niekoľkokrát prestavaná a boli vykonané barokovo-klasicistické úpravy. Oltár je z konca 19. st., kazateľnica z obdobia klasicistickej prestavby v roku 1798.

Gregokatolícky kostol

Prvé písomné zmienky o gréckokatolíckej farnosti sú viazané na obec Kobylnice, ktorá bola do roku 1949 sídlom farnosti, a Giraltovce boli iba jurisdikčným územím. Až na začiatku 40. rokov 20. storočia, keď sa skončilo s výstavbou chrámu, sa Giraltovce stali filiálkou tejto farnosti. Farnosť Giraltovce s farským úradom v Giraltovciach boli ustanovené v roku 1949. Sľubný rozvoj farnosti zastavili neblahé udalosti v 50. rokoch. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 bol od 1. augusta toho roka do funkcie správcu farnosti ustanovený gréckokatolícky kňaz. K farnosti Giraltovce patria tri prislúchajúce filiálne obce, a to Kobylnice, Lascov a Marhaň. 1. apríla 2012 sa farnosť Giraltovce stala sídlom novozriadeného dekanátu Giraltovce, ktorý vznikol rozdelením dekanátu Svidník.