Materská škola

Riaditeľka MŠ: Mgr. Daniela ROGUĽOVÁ

Adresa:  Materská škola, Dukelská 62,  087 01 Giraltovce

email:     msgiraltovce@centrum.sk

Telefón: 054 / 732 28 68

Zriaďovateľ: Mesto Giraltovce

Dukelská 75/77

087 01  Giraltovce

 

Základná škola

Meno školy: Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce 08701

Email školy: zsgiraltovce@gmail.com

Telefón: Sekretariát: 054/7322207

Školská jedáleň: 0903 645 247

Adresa školy: Dukelská 26/30, 08701 Giraltovce

 

 

Súkromná základná škola

 Meno školy: Súkromná základná škola Giraltovce

Email školy: szsgir@centrum.sk

Email na správcu obsahu: emiliatchurikova@gmail.com

Telefón: riaditeľ školy

PaedDr. Branislav Baran : 0915910544

zástupca riaditeľa:

Mgr. Emília Tchuríková

vrátnica školy: 0918 980 158

Adresa školy: Dukelská 33

IČO: 42083150

 

Súkromná stredná odborná škola

Meno školy: Súkromná stredná odborná škola

Email školy: ssosgiraltovce@gmail.com

Telefón: +42154 7322510 (Sekretariát)

+421918 340 777 (Riaditeľ školy)

+421054 7322738 (Učtáreň)

+421918 266 531 (Školský internát)

Adresa školy: Dukelská 33, 087 01 Giraltovce

 

Gymnázium

Meno školy:    Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce

Email školy: skola@gymgir.edu.sk

Telefón: 054/ 7322325

Adresa školy: Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce

IČO: 52800318

Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Mihalenko

0915965726

Zástupca školy: Mgr. Viera Vargová

 

Základná umelecká škola

Adresa: Dukelská 53, 087 01 Giraltovce

IČO: 51933047

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Zajac

Mobil: 0915 933 491

E-mail: zusgiraltovce@gmail.com