PRIESKUM TRHU

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Prospekt produktov CR a informačných tabúľ “

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Premiestnenie pamätníka Čapajev“

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Dodávka a montáž pamätných tabúľ na pamätník v Štefurove“

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Príručka pre podnikateľa vo vidieckom turizme“