DOKUMENTY VIDIEK

Registrácia Vidiek, n.o.

Doplnenie registrácie Vidiek, n.o.

Výpis z registra neziskových organizácií.

Notárska zápisnica 2% daň

Rozhodnutie o 2 %, (3 %) z dane fyzických a 1 %, (2 %) z dane právnických osôb

Stratégia rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník do roku 2024

Žiadosť o regionálny príspevok – Regionálne informačné turistické centrum

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k ošetreniu Národnej kultúrnej pamiatky

Rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad k oštreniu NKP

Štatút regionálneho informačného turistického centra v Giraltovciach