Milan Hodža

 • – čestný občan Giraltoviec

  – synovec Michala Miloslava Hodžu – štúrovca

  – aktivity Hodžu počas Rakúsko – Uhorska vo voľbách /Ľudovít Medvecký/

  – 1935 – 1938 predseda vlády ČSR, minister

  – M. Hodža – jedna z najvýznamnejších osobností 20. st

  – 1918 – 1938 – Poslanec NZ

  – „Mám ambíciu vyriešiť Slovenský problém“

Michal Bosák

 • – najbohatší Slovák vo svete, patrí medzi 14 najvýznamnejších Slovákov

  – do Ameriky s jedným dolárom, prácnosťou zmenil krčmu na agentúru, r. 1897 vznik jeho súkromnej banky

  – Bosákovo meno s podpisom na dolárovkách, vydal 5-, 10- a 20-dolárovky

  – Bosák State Bank – pre Slovákov v Amerike

  – 1920 – založenie Americko-slovenskej banky v Bratislave s 12 filiálkami /Prešov/

  – Strata milióna dolárov po ceste z Ameriky

  – 1925 prvá štátna ľudová škola v Okrúhlom na území ČSR. „Buď krčma, alebo škola!“

  – audiencia u pápeža a Franklina D. Rooswelta, amerického prezidenta

  – zomrel r. 1937 u zubného lekára. Pochovaný v mestečku Moscow v Pensylvánii

  – Počas svetovej krízy krach bánk, súdom bol očistený

Dr. Joseph Goldberger

 • – najznámejší Giraltovčan vo svete

  – 5-krát navrhnutý na Nobelovu cenu za medicínu

  – objaviteľ metódy liečenia pellagry

  – narodený 16.7.1874 emigroval ako 9-ročný -Manhatan. Po súkromnej praxi – zdravotné prehliadky, venoval sa ochoreniam typu žltá zimnica, tropická horúčka a týfus

  – rok 1900 – epidémia pellagry – systémové ochorenie pri nedostatku vitamínu niacín.

  – označuje sa ako malomocenstvo „pelle agra“- drsná koža

  – zomrel 17.1.1929

Adam Hlovík

 • – evanjelický kňaz a zberateľ ľudových piesní zo Šariša a Zemplína

  – člen spolku Tatrín, autor hospodárskych spisov a článkov, prispievateľ rôznym inštitúciám, prekladateľ Homérových básní, zlepšovateľ pedagogickej činnosti v školách a senioráte

  – oponent štúrovskej slovenčiny za biblistiku a dokonca za spisovnú šarištinu

  – „Hlovík medzi vzbúreným ľuďom“ – hlavná postava Záborského poviedky

 ĽUDOVÍT MEDVECKÝ

V roku 1906 kandidoval vo voľbách do uhorského snemu za okres Giraltovce ako slovenský kandidát. Mal širokú podporu miestneho obyvateľstva, Milana Hodžu i amerických Slovákov, ale šarišské župné orgány jeho voľbu v čase zvýšenej maďarizácie zmarili.

RUDOLF DILONG

V čase druhej svetovej vojny, keď Giraltovce boli sídlom 1. pešej divízie Východoslovenskej

armády, pôsobil tento známy slovenský básnik katolíckej moderny medzi vojakmi ako vojenský duchovný.

 ĽUDOVÍT KUKORELLI

Náčelník štábu partizánskej skupiny Čapajev, v Giraltovskom okrese organizoval počas druhej

svetovej vojny partizánske hnutie, ktoré malo pripraviť pôdu pre vypuknutie SNP. V Giraltovciach je po ňom

pomenovaná ulica.

MICHAL STANÍK

V rokoch 1808 – 1822 pôsobil v Giraltovciach ako evanjelický farár. Je autorom kníh o ovocinárstve, zeleninárstve a včelárstve, propagoval zdravovedu. Písal tiež didakticko-náboženské spisy, bol

prekladateľ a historik. Zomrel v Giraltovciach.

JÁN HVEZDA

Narodil sa v roku 1814 v rodine giraltovského rechtora. Bol župným zememeračom, známejší je ako

básnik, ktorý písal verše v šarišskom nárečí.