Infraštruktúra zaznačených chodníkov pre pešiu turistiku

Pešia turistika je najrozšírenejšou turistickou aktivitou počas celého roka mimo zimného obdobia . Má bohatú tradíciu a nevyžaduje náročné náročne vybavenie. Najväčšou atraktivitou je prechod z Dukly cez Údolie smrti do Svidníka. Zo značených turistických trás jestvuje možnosť napojenia sa i na značné trasy prostredníctvom turistickej magistrály (červená turistický značená trasa nazvaná Cesta hrdinov SNP, ktorá je zároveň súčasťou diaľkovej európskej trasy E8). V letnom období trasa 0901/t v dĺžke 25 km vedie zo Svidníka cez Nižnú Jedľovú, Kapišovú, Nižnú Písanú, Medvedie, Krajnú Bystrú a Vyšný Komárnik na Duklu. Zimná Európska diaľková cesta E3, červená trasa 0918/h Dukliansky priesmyk – Stávok – Filipovské sedlo – Vápeník (dlhá 20 km) vedie po štátnej hranici cez katastre obcí Krajná Poľana, Šarbov, Pisaná, Dlhoňa, Hrabovec, Filipovský vrch a Vápeník. Zelená turistická značka je na trase Vyšná Pisaná – Stávok – Šarbov (10 km), Krajná Poľana (18km). V riešenom území je teda dostatočne hustá sieť zaznačených turistických trás, ktorá umožňuje vytvárať okruhy rôznych dĺžok a rôznej náročnosti. Riešené územie by bolo vhodné budovať ako náučný chodník.

Značkované diaľkové turistické trasy v regióne Horný Šariš             

E 3 – Európska diaľková cesta

Červená značka   dĺžka čas
Dukliansky priesmyk – Stavok – Filipovské sedlo – Nižná Polianka 32,0 km 7:50 h.
Niž. Polianka – Dujava – Javorina – Regetovská voda 20,5 km 4:30 h.
Regetovská voda – Lacková – Kurovské sedlo 33,5 km 8:35 h.
Kurovské sedlo – Obručné – Minčol 31,0 km 9:15 h.
Modrá značka  dĺžka čas
Minčol – sedlo Ždiare – Veľká Javorina – Čergov 22,0 km 5:10 h.


E 8 – CESTA  HRDINOV  SNP

Červená značka  dĺžka čas
Dukliansky priesmyk – Údolie smrti – Svidník 25,0 km 6:10 h.
Svidník – Čierna hora – Makovica – Kurimka 12,0 km 4:00 h.
Kurimka – Bardejovské Kúpele 28,0 km 8:45 h.
Bardejovské Kúpele – Čergov 27,0 km 8:30 h.
Červená značka  dĺžka čas
Dukl. priesmyk – Čertižné sedlo  14,0 km 3:30 h.
Čertižné sedlo – Kalinov Pamätník 18,0 km 4:00 h.
Zelená značka  dĺžka
Vyšná Písaná – Stavok – Šarbov 10 km
Krajná Poľana – Miroľa – Kraj. Čiemo 18 km
Svidník – Šandal 18 km
Šandal-Valkov                                      25 km
Filipovské sedlo – Vápeník sedlo 3 km
Nižná Polianka – sedlo Nižná Polianka 3 km
Sedlo pod Beskydom – Beskyd 1,5 km
Náučný chodník: Bardejovské Kúpele – Dlhá Lúka – Bardejovské Kúpele  15 km
Modrá značka  dĺžka
Niž. Komárnik – Malá Poľana 19 km
Kalinov Pamätník – Obec Kalinov  7 km
Nová Kelča – Tokajík 7 km
Tokajík – Brusnica – Stropkov 20 km
Stropkov – Šarišský Štiavnik 9 km
Niž. Jedľová – Rohuľa – Vápeník 11 km
Nižný Mirošov – Roztoky – Hvezdáreň 9 km
Modrá značka  dĺžka
Šarišské Čierno – Svidník 18 km
Čergov – Vaniškovce 11 km
Cígeľka – Stebnícka Magura 11,5 km
Kružľovská Huta – Mihaľov 11 km
Ruská Voľa – Livov 18,5 km
Livov – Šiba 16,5 km
Žltá značka  dĺžka
Stropkov – Šandál                                        5 km
Bžany-Jakubov – Valkov 7 km
Sedlo Javoriny – Jaruhy – Príkra -sedlo pod Beskydom    11 km
Bardejovské Kúpele – Dlhá Lúka 12 km
Mníchovský Potok – Čerešňa                      5 km
Žltá značka  dĺžka
Osikov – Čergovské sedlo 8 km
Hertník – Bukový vrch                                 8 km
Lenartov – Malý Minčol                               9 km
Cigeľka – Cigeľka sedlo                            3 km
Kurov – Kurovské sedlo                               5 km
Livovská Huta – Minčol                                5 km
Hutisko – Blechnarka  sedlo                        5 km