Orgány Vidiek, n.o.

SPRÁVNA RADA (výkonný orgán), ŠTATUTÁR, DOZORNÁ RADA (kontrolný orgán).

Správna rada – najvyšší orgán združenia

Meno a priezviskoFunkcia
Ján Jurišpredseda
Jana Riškovápodpredseda
Anton Andrijkočlen
Ing. Miron Mikitačlen
Mgr. Vladimír Osifčlen
Ing. Ľubomír Filo ml.člen
Rastislav Dzuriščlen

Členovia dozornej rady

Meno a priezviskoFunkcia
Ing. Daniela Palijováčlen
Mgr. Judita Filováčlen
Peter Hažerčlen