Orgány MAS TOPOĽA, o.z.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (najvyšší orgán združenia), SPRÁVNA RADA (výkonný orgán), ŠTATUTÁR, REVÍZNA KOMISIA (kontrolný orgán). Vo svojej činnosti a v práci orgánov združenia zohľadňuje princípy LEADER.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

je tvorený zástupcami záujmových skupín, pričom váha hlasu každého člena je rovnaká.

Počet% hlasovacích právPočet hlasovacích práv% zastúpenia
2132.812132.81Záujmová skupina verejného sektora
2335.942335.94Záujmová skupina súkromného sektora
2031.252031.25Záujmová skupina občianského sektora

Členovia výkonného výboru

Názov subjektuMenu zástupcuZáujmový sektor
Obec LúčkaMikuláš Mašlej
predseda výkonného výboru
verejný
AGROSLUŽBY VK spol s r.o.Ing. Pavel Paľa
podpredseda výkonného výboru
súkromný podnikateľský
Obec DukovceJozef Bodnárverejný
Obec SobošMgr. Ivana Ivančováverejný
STROJPOL, s.r.o.Ing. František Kožlejsúkromný podnikateľský
OFK Tatran KračúnovceBc. Miroslav Mihokobčiansky
DHZ GiraltovceAndrej Packoobčiansky

Členovia reviznej komisie

Názov subjektuMeno zástupcuZáujmový sektor
Obec Lužany pri TopliIng. Miroslav Čorba
predseda revíznej komisie
verejný
HAMEX, s.r.o.Juraj Mitaľsúkromný podnikateľský
PZ LAZY KobylniceAnton Andrijkoobčiansky