Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Obsah bude doplnený čoskoro

Zmluvy

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Objednávky

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia